OER Bed & breakfast logo - voor prachtige overnachtingen in Drenthe de oerprovincie

natuurgebied Gasterse Duinen

De Gasterse Duinen bestaan uit een golvend heidelandschap. Forse stuifduinen en schilderachtige vennen bepalen grotendeels het aanzicht van het terrein. Ooit maakten de vennen in het gebied deel uit van de loop van de beek de Drentsche Aa. Daarom liggen de vennen in elkaars verlengde. In lang vervlogen tijden is de loop gedeeltelijk dicht gestoven waardoor er twee grote vennen overbleven. De vennen staan nu bekend als het Voorste en Achterste veen.

Schotse Hooglanders in Gasterse Duinen

Fietsen en wandelen in de Gasterse Duinen

Het terrein ligt ten noorden van Gasteren en wordt doorsneden door een zandweg met fietspad tussen Gasteren en Schipborg. Het begraasde deel van het terrein is niet toegankelijk voor honden. Door het gebied is een gemarkeerde wandelroute uitgezet. Het gebied is geschikt voor een lange wandeling om te genieten van het omliggende Stroomdallandschap.

Beheer door begrazing
Wie regelmatig in de Gasterse Duinen komt, zal het beslist opgevallen zijn dat consequent beheer gedurende zo’n twintig jaar zijn vruchten begint af te werpen. Het hele jaar door worden de Gasterse Duinen begraasd door een twintigtal Schoonebeker heideschapen, de laatste jaren geholpen door een stuk of wat Schotse hooglanders. 

bed & breakfast nabij de gasterse duinen

Geen berichten gevonden!