OER Bed & breakfast logo - voor prachtige overnachtingen in Drenthe de oerprovincie

natuurgebied Oude Kene

Langs de rand van Hoogeveen is in 2008 een nieuw natuurgebied aangelegd. Het gebied is aangelegd om meerdere functies variërend van recreatiegebied voor Hoogeveen, waterretentie (ophouden van water), helofytenfilter (groen filter om water te zuiveren) en ecologische verbindingszone te realiseren. Door het gebied zoekt het water van het Oude Diep nu haar weg door een nieuw aangelegde sterk slingerende loop. Bij de oplevering heeft dit nieuw stukje beekdal de naam Oude Kene gekregen. Waarschijnlijk is “kin” in Kinholtsbos ook afgeleid van het oud-Nederlandse woord ‘keen’ dat geul of spleet betekent. Kinholt is het holtbos aan de rand van het beekdal.

Nieuwe meanders
Links van de kade ligt het in de jaren zestig genormaliseerde Oude Diep, rechts de meanders van het nieuwe Oude Diep. Halverwege de jaren negentig begon Het Drentse Landschap samen met Waterschap Reest en Wieden, de betrokken gemeenten en de Provincie met een groot natuurontwikkelingsproject dat het Oude Diep haar natuurlijke karakter zoveel mogelijk terug moest geven. Gestart werd met de  middenloop bij de dorpen Drijber en Pesse. Bij Hoogeveen waren allerlei problemen. Een ervan was het feit dat het oorspronkelijke Oude Diep onder de huizen van de woonwijk De Weide verdwenen is en de waterlossing op een plaats terechtkwam die de toenmalige beleidsmakers. 

Natuurgebied Oude Kene

Wandelroute
Dwars door het gebied loopt een wandelroute van 4 km. De wandelroute start vanaf de parkeerplaats aan de Kinholtsweg bij de brug over het Oude Diep ten zuiden van het dorp Fluitenberg. De route is te herkennen aan paaltjes met paarse koppen.

Je kan je laten leiden door een mobiele rondleiding, waarbij je interessante informatie over het gebied binnenkrijgt op je telefoon. 

Het wandelpad loopt over een grasdijk dus dat kan behoorlijk natte voeten opleveren. Ook moet een keer de watersloop worden doorkruist en ook dat hoeft, afhankelijk van de waterstand,  niet helemaal droog te verlopen.

Bij echt hoog water is deze tocht niet meer te lopen; op één of twee plaatsen wordt het dan zwemmen. Heen en weer lopen over de grasdijk kan nog wel, en wie weet is het dan alsnog een interessante tocht.

Je zult tijdens het lopen veel riet tegenkomen en dat heeft als reden dat het gebied ook als helofytenfilter werkt; het maakt vuil water schoon.

Het water trekt vanzelf heel wat dieren aan in de vorm van kikkers die luid van zich kunnen laten horen, watervogels en trekvogels.

Honden zijn aangelijnd toegestaan.

bed & breakfast nabij Oude Kene