OER Bed & breakfast logo - voor prachtige overnachtingen in Drenthe de oerprovincie

nationaal park TerHorsterzand

Terhosterzand vormt een natuurreservaat ten zuiden van Beilen, omvattende 60 hectare bos en 120 hectare aan heide en vennen. Het gebied is opgedeeld in verschillende secties, waarbij een deel in particulier eigendom is en een ander, groter gedeelte onder beheer van Staatsbosbeheer valt. Terhorsterzand betreft een compact, doch veelzijdig terrein dat zowel uitgestoven laagten, overblijfselen van veenputten, droge en vochtige heide met een ven, als ook jeneverbesstruwelen omvat.

Recreatie bij de Waterplas
Binnen het bosgebied bevindt zich een bescheiden spartelvijver. De recreatieplas beschikt over een zandstrand met een breedte van ongeveer 20 meter. Het water is ondiep, met een maximale diepte van 1 meter, en daardoor bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Er zijn echter geen toiletvoorzieningen of horecagelegenheden op het terrein aanwezig.

De locatie is goed bereikbaar, zelfs per fiets of openbaar vervoer vanuit Beilen en Spier. Bovendien is er voldoende parkeergelegenheid op korte afstand beschikbaar.

Binnen het Terhorsterzandgebied zijn diverse zandwegen aanwezig, en het grenst aan het Dwingelderveld-natuurgebied, waardoor er een uitgebreid wandelgebied ontstaat.

Binnen dit gebied zijn meerdere wandelroutes uitgezet, variërend in lengte van 4 km tot langere afstanden van 22 km.

Een aanrader: doorgaans bloeit de heide hier van halverwege augustus tot halverwege september. Gezien het feit dat 120 hectare van Terhorsterzand uit heide en vennen bestaat, is dit een uitstekende locatie in Drenthe om in deze periode de prachtige bloeiende heide te bewonderen.

Natuurgebied Terhorsterzand

 

bed & breakfast nabij natuurgebied terhorsterzand